Lejevilkår

Mosteriet hentes efter aftale hos:
 
Grøn Guide Aarhus Nord
Fortebakken 1
8240 Risskov
 
Se kort under "Adresse" i menuen øverst. 
 
Lejeperioden er normalt kl. 10-17.
Mulighed for aftale om skæve lejeperioder. 
 
Lejebetingelser:
Lejer har ansvaret for enhver risiko forbundet med det lejede udstyr og dets betjening – såvel i forhold til udlejer som til tredjemand – så længe det lejede udstyr er i lejers varetægt. Det påhviler lejer selv at sætte sig ind i korrekt brug af de lejede effekter.
Lejer er ansvarlig for det lejede udstyr hvad angår tyveri, hærværk, brand og enhver anden skade og bærer tillige det fulde ansvar overfor tredjemand med hensyn til skader forvoldt af det lejede udstyr, mens det er i lejerens varetægt.
Lejer erstatter ødelagt eller bortkommet udstyr til vejledende udsalgspris.
Lejer sørger for omhyggelig rengøring af de lejede effekter inden returneringen, herunder vask af pakkeklæder. Pakkeklæderne skal vaskes i vaskemaskine uden brug af sæbe. Ved mangelfuld rengøring pålægges gebyr.
Fortryder lejer sin booking, skal lejer i god tid afmelde den. Afmelder lejer senere end 7 dage før lejedatoen pålægges gebyr.
Grøn Guide Aarhus Nord  | Tlf.: 40186442 | hjemmemosteri@gmail.com